Black Ribbon
ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

นายก อบต.

M1
 

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานสงกรานต์ ปี2560
ความสำเร็จของบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2560
ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ปี60

ข่าวประกาศ

ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์กู้ชีพ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองตาออยถึงสุดเขตหมู่ที่10  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนายน้อม หมู่8  รายละเอียดข้อมูลคลิก...
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้านนางสมส่วน หมู่1  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

รายงานการประชุม

ประชุม คณะกรรมการสื่อ
ประชุมจัดทำร่างแผนดำเนินงาน59
ประชุมเกษตรกรต.ประศุก 09-09-59