โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

ข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.ข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โทรแจ้ง. 1669  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

2.คู่มือสำหรับประชาชน ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง เอ อี ดี  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

อ่านเพิ่มเติม...