ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลประศุก พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลตนเองในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
- มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก จำนวน 1,872 ครัวเรือน
- มอบหน้ากากอนามัยให้กับวัดในพื้นที่ตำบลประศุก จำนวน 5 วัด
- มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้นำรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคโควิด-19  covid-19 ในพื้นที่ตำบลประศุก ให้ประชาชนรับทราบถึงมาตราการป้องกันโรคโควิค -19 covid-19

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หมู่ที่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...