วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ มอบชุดตรวจ ATK และสุ่มตรวจเด็กนักเรียน จำนวน 5 ราย ผลเป็น ลบ ทั้งหมด ตามโครงการป้องกันและเผ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์