- ข่าวกิจกรรม -

        องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดงานแถลงข่าวจัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก นายสมพร จุ้ยจุ่น เกษตรกรปลูกถั่วลิสงตำบลประศุก ร่วมแถลงข่าวจัดงานเทศกาลถั่วลิสงไร้น้ำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

 

iconpic