- ข่าวกิจกรรม -

        พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

 

iconpic