นายสุทธพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่19 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบแก่ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลประศุก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ส่งมอบดอกไม้จันทน์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้กับอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2 ,3 4  ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย(อุทกภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 , 6 ,7 ตำบลประศุกอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...