องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ส่งมอบดอกไม้จันทน์ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้กับอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย(อุทกภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 5 , 6 ,7 ตำบลประศุกอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ หองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย (อุทกภัย)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานกีฬาบ้านประโมง หมู่ที่ 1 ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...