โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลและกองทุนฌาปนกิจ ณ  อบต.ลานป่า   อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดตั้งกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลณ  อบต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมร่วมทำความดีถวายพ่อ  พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณ วัดเสือข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
บรรยายหัวข้อการจัดการขยะในครัวเรือนโดยชุมชนที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดโครงการกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย์เดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่๙) และกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...