สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ชาวประศุกร่วมใจ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 4 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลประศุก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลประศุก ออกพื้นที่รับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล ตำบลประศุก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขับเคลื่อนกอนทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลประศุก ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก กับ ผู้ประกอบการรับซื้อขยะเพื่อกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม...