ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ชาวประศุกร่วมใจ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลประศุก ออกพื้นที่รับซื้อขยะจากสมาชิกกองทุนกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล ตำบลประศุก ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...